Lepingu olulisus

29512251_2182293328454523_8872363580596203027_n

Leping on kõige A ja O. Lepingu mitte tegemine on esimene märk ebausaldusväärsest kasvatajast. Me ei soovita kunagi osta (ka kaas-omandisse), müüa, broneerida, paaritada, ega ka hoiukodu pakkuda ilma lepinguta. Tülid ja arusaamatused on muidu kerged tulema. Hiljem ei tõesta keegi enam varem kokku lepitut. Kui kasvataja ei tee lepingut, siis kõige tõenäolisem võimalus on, et tegemist on tavalise kassi tehasega, kes tahab lihtsalt kassidest lahti saada ja neid ei huvita, mis kassidest edasi saab. Samuti on see selge märk inimestest, kes kardavad vastutust.

Mõned lihtsad näited ohtudest.

Broneerimine: Valisite välja kassi kes pole veel loovutusealine, maksite broneerimismaksu, kuid kui loovutamine kätte jõuab saate teada, et kass on juba teisele müüdud.

Kassi ostmine: Kass sureb aasta vanuselt geneetilisse haigusesse. Lepingut pole sõlmitud ja kasvataja ei võta vastutust. -Kui lepingus pole müüja vastutust märgitud ei soovita me temalt kassi osta! Järelikult on mida karta.

Hoiukodu ja kaas-omandamine: Kiisu jääb haigeks ja peab minema looma arsti juurde. Arved osutuvad üllatavalt suureks ja algne omanik on lubanud varem tasuda kõik taolides kulud kuid nüüd eitab kokkulepet.

Kassi müümine: Müüsite puhtatõulise kassi kodulemmikuks koos paberitega ja mõne-aja pärast avastate, et ostjal on sündinud kassipojad.

Paaritamine: Andsite oma isase paaritusele, leppisite kokku, et kassipoegi võib müüa vaid kodulemmikuks kuid, hiljem saate teada, et kasse on müüdud ka aretuseks. Ohte ja võimalusi on palju.

Kui soovite abi lepingu koostamisel või lepingu ülevaatamisel, võite olla meiega ühenduses. Aitame meeleldi!

Näide meie ostu-müügi lepingust.

Tehingutingimused21083258_1899584166725442_2842887517925726848_o

Kassipoeg on loovutuseks vaksineeritud, kiibistatud ja on olemas EU-lemmikloomapass.

Kassipoeg müüdud kodulemmikuks / aretuseks.

Müügihind:

Käsiraha makstud pangakontole, üleandmisel sularahas.

1. Loovutusiga: Kassipoeg peab olema loovutamise ajal vähemalt 12 nädala vanune.

2. Tõutunnistus: Müüja annab ostjale tõutunnistuse. Kui kassipoeg on steriliseeritud/ kastreeritud, arstliku tõendi alusel.

3. Nabasong: Nabasonga mitte teadustamisel maksab müüja lõikuse- ja ravikulud.

4. Lisatingimused ja tehinguga ühenduses antud vead: Ostja avaldab, et on kassi üle vaadanud ja nõustub ta vastu võtma sellises seisundis, nagu ta on. Müüja kinnitab, et on rääkinud teadaolevaist kassi vigadest.

Müüja kinnitab, et ta on andnud ostjale tõule vastavad hooldus- ja toitmisjuhendi. Müüja vastutab antud teabe tõepärasuse eest: Kassi tuleb toita kvaliteet toiduga. Eelnevalt antud kassipojale Hill’s Science Plan kassipoja toitu.

Järgmine vaksineerimise kuupäev märgitud EU lemmiklooma passis.

IMG_06205. Varjatud vead: Ostjal on õigus oma kulude eest nõuda arstliku tõendit, lisa vaksiinide tegemist. Ostjal on õigus enda kuludega 7 päeva jooksul teha kassipojale erinevaid viiruse teste.

Kui kassil ilmneb 14 päeva jooksul loovutamise järel haigus või mõni muu oluline viga, mis kassil varjatud kujul olnud juba loovutushetkel, on ostjal õigus vea alusel nõuda hüvitist, kassipoja müügihinna piires, kviitungite alusel.

Geneetiliste haiguste puhul tagastab müüja, kassipoja eest makstud raha, arstipoolt väljastatud tõendi alusel.

Müüja poolt on soovituslik külastada Eliit loomakliinikut, kus kehtib Cato klubi soodustus. Soovitav ka teha kassile kindlustus nt If kindlustuses.

6. Ostja ja müüja vaheline suhtlus: Ostja on kohustub, saatma kasvatajale e-mailile pilte kassipojast vähemalt kaks korda kuni aastaseks saamiseni.

7. Sotsiaalmeedia: Sotsiaalmeedias üles laetud piltidele on kohustus lisada kassipoja täisnimi. (Nt: Desperado of Melidana)

8. Omandiõiguse üleminek: Omandiõigus säilub müüjal kuni müügihinna täieliku tasumiseni.  Müüjal on õigus leping tühistada, kui ostja ei maksa kassi hinda kokkuleppe kohaselt.

9. Osamaks: Kui ostja soovib kassi hinna või osa sellest tasuda pärast loovutamist, lisatakse lepingusse vastav märge ja tehakse maksegraafik.

10. Suuline leping: Käesolevale lepingule ei ole lisaks suulist lepingut.

11. Tülide lahendamine: Lahkarvamused lahendatakse ostja ja müüja vahelistel läbirääkimistel, läbirääkimistel kokkuleppe mittesaavutamisel seadusega sätestatud korras.